DrawObject

DrawObject class

DrawObject kommer att initieras och returneras vid rendering.

public class DrawObject

Egenskaper

namn Beskrivning
Cell { get; } Indikerar cellobjektet vid rendering. Alla egenskaper för cellen kan nås.
CurrentPage { get; } Indikerar sidindexet för DrawObject. Sidindex är baserat på noll. Ett ark innehåller flera sidor vid rendering.
ImageBytes { get; } Indikerar bildbytes av renderat diagram, form vid rendering.
Shape { get; } Indikerar Shape-objektet vid rendering. Alla formegenskaper kan nås.
SheetIndex { get; } Indikerar aktuellt arkindex för DrawObject.
TotalPages { get; } Indikerar totalt antal sidor i aktuell rendering.
Type { get; } Indikerar typen av DrawObject.

Se även