CurrentPage

DrawObject.CurrentPage property

Indikerar sidindexet för DrawObject. Sidindex är baserat på noll. Ett ark innehåller flera sidor vid rendering.

public int CurrentPage { get; }

Se även