DrawObjectEventHandler

DrawObjectEventHandler class

Gränssnitt för att få DrawObject och Bound vid rendering.

public abstract class DrawObjectEventHandler

Metoder

namn Beskrivning
virtual Draw(DrawObject, float, float, float, float) Implementerar detta gränssnitt för att få DrawObject och Bound vid rendering.

Se även