IPageSavingCallback

IPageSavingCallback interface

Kontrollera/indikera framsteg för sidsparprocessen.

public interface IPageSavingCallback

Metoder

namn Beskrivning
PageEndSaving(PageEndSavingArgs) Styr/Ange att en sida slutar för att matas ut.
PageStartSaving(PageStartSavingArgs) Styr/Ange att en sida börjar matas ut.

Se även