PageStartSaving

IPageSavingCallback.PageStartSaving method

Styr/Ange att en sida börjar matas ut.

public void PageStartSaving(PageStartSavingArgs args)
Parameter Typ Beskrivning
args PageStartSavingArgs Information för en sida börjar sparas.

Se även