PageEndSavingArgs

PageEndSavingArgs class

Info för en sida avslutar sparprocessen.

public class PageEndSavingArgs : PageSavingArgs

Egenskaper

namn Beskrivning
HasMorePages { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som anger om fler sidor ska matas ut. Standardvärdet är sant.
PageCount { get; } Totalt antal sidor.
PageIndex { get; } Aktuellt sidindex, nollbaserat.

Se även