PageEndSavingArgs

PageEndSavingArgs class

Info för en sida avslutar sparprocessen.

public class PageEndSavingArgs : PageSavingArgs

Egenskaper

namnBeskrivning
HasMorePages { get; set; }Hämtar eller ställer in ett värde som anger om fler sidor ska matas ut. Standardvärdet är sant.
PageCount { get; }Totalt antal sidor.
PageIndex { get; }Aktuellt sidindex, nollbaserat.

Se även