PageSavingArgs

PageSavingArgs class

Info för en process för att spara sidan.

public class PageSavingArgs

Egenskaper

namn Beskrivning
PageCount { get; } Totalt antal sidor.
PageIndex { get; } Aktuellt sidindex, nollbaserat.

Se även