PageStartSavingArgs

PageStartSavingArgs class

Information för en sida börjar sparas.

public class PageStartSavingArgs : PageSavingArgs

Egenskaper

namn Beskrivning
IsToOutput { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som anger om sidan ska matas ut. Standardvärdet är sant.
PageCount { get; } Totalt antal sidor.
PageIndex { get; } Aktuellt sidindex, nollbaserat.

Se även