PageStartSavingArgs

PageStartSavingArgs class

Information för en sida börjar sparas.

public class PageStartSavingArgs : PageSavingArgs

Egenskaper

namnBeskrivning
IsToOutput { get; set; }Hämtar eller ställer in ett värde som anger om sidan ska matas ut. Standardvärdet är sant.
PageCount { get; }Totalt antal sidor.
PageIndex { get; }Aktuellt sidindex, nollbaserat.

Se även