IsToOutput

PageStartSavingArgs.IsToOutput property

Hämtar eller ställer in ett värde som anger om sidan ska matas ut. Standardvärdet är sant.

public bool IsToOutput { get; set; }

Se även