Destination

PdfBookmarkEntry.Destination property

Cellen som bokmärket länkar till.

public Cell Destination { get; set; }

Se även