DestinationName

PdfBookmarkEntry.DestinationName property

Hämtar eller ställer in namnet på destinationen.

public string DestinationName { get; set; }

Anmärkningar

Om destinationsnamn är inställt kommer destinationen att definieras som en namngiven destination med detta namn.

Se även