IsCollapse

PdfBookmarkEntry.IsCollapse property

När den här egenskapen är sann kommer bokmärkesposten att kollapsa, annars expanderar den.

public bool IsCollapse { get; set; }

Se även