IsOpen

PdfBookmarkEntry.IsOpen property

När den här egenskapen är true expanderas bokmärkesposten, annars kommer den att kollapsa.

public bool IsOpen { get; set; }

Se även