PdfCompliance

PdfCompliance enumeration

Tillåter användaren att ställa in PDF-konverteringens kompatibilitet

public enum PdfCompliance

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Normal pdf-format
PdfA1b 1 Pdf-format kompatibelt med PDFA-1b
PdfA1a 2 Pdf-format kompatibelt med PDFA-1a

Se även