PdfCompressionCore

PdfCompressionCore enumeration

Anger en typ av komprimering som tillämpas på allt innehåll i PDF-filen utom bilder.

public enum PdfCompressionCore

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Ingen
Rle 1 Rle
Lzw 2 Lzw
Flate 3 Flate

Se även