PdfCompressionCore

PdfCompressionCore enumeration

Anger en typ av komprimering som tillämpas på allt innehåll i PDF-filen utom bilder.

public enum PdfCompressionCore

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
None0Ingen
Rle1Rle
Lzw2Lzw
Flate3Flate

Se även