PdfCustomPropertiesExport

PdfCustomPropertiesExport enumeration

Anger sättetCustomDocumentPropertyCollection exporteras till PDF-fil.

public enum PdfCustomPropertiesExport

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Inga anpassade egenskaper exporteras.
Standard 1 Anpassade egenskaper exporteras som poster i Info dictionary.

Se även