PdfFontEncoding

PdfFontEncoding enumeration

Representerar pdf-inbäddad teckensnittskodning.

public enum PdfFontEncoding

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Identity 0 Representerar användning av Identity-H-kodning för alla inbäddade teckensnitt i pdf.
AnsiPrefer 1 Representerar föredrar att använda WinAnsiEncoding för TrueType-teckensnitt med tecken 32-127, annars kommer Identity-H-kodning att användas för inbäddade teckensnitt i pdf.

Se även