PdfOptimizationType

PdfOptimizationType enumeration

Anger en typ av optimering.

public enum PdfOptimizationType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Standard 0 Hög utskriftskvalitet
MinimumSize 1 Filstorleken är viktigare än utskriftskvaliteten

Se även