SheetPrintingPreview

SheetPrintingPreview class

Förhandsvisning av arbetsbladsutskrift.

public class SheetPrintingPreview

Konstruktörer

namn Beskrivning
SheetPrintingPreview(Worksheet, ImageOrPrintOptions) Konstruktionen av SheetPrintingPreview

Egenskaper

namn Beskrivning
EvaluatedPageCount { get; } Utvärdera det totala sidantalet för detta kalkylblad

Se även