SheetPrintingPreview

SheetPrintingPreview class

Förhandsvisning av arbetsbladsutskrift.

public class SheetPrintingPreview

Konstruktörer

namnBeskrivning
SheetPrintingPreview(Worksheet, ImageOrPrintOptions)Konstruktionen av SheetPrintingPreview

Egenskaper

namnBeskrivning
EvaluatedPageCount { get; }Utvärdera det totala sidantalet för detta kalkylblad

Se även