EvaluatedPageCount

SheetPrintingPreview.EvaluatedPageCount property

Utvärdera det totala sidantalet för detta kalkylblad

public int EvaluatedPageCount { get; }

Exempel

Följande kod visar det snabbaste sättet att få sidantal i ett kalkylblad.

Workbook workbook = new Workbook("Book1.xlsx");

SheetPrintingPreview sheetPrintingPreview = new SheetPrintingPreview(workbook.Worksheets[0], new ImageOrPrintOptions());

//snabbaste sättet att få sidräkning, särskilt när det finns massiva data i kalkylbladet.
Console.WriteLine(sheetPrintingPreview.EvaluatedPageCount);
        

Se även