SheetPrintingPreview

SheetPrintingPreview constructor

Konstruktionen av SheetPrintingPreview

public SheetPrintingPreview(Worksheet sheet, ImageOrPrintOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
sheet Worksheet Ange vilket kalkylblad som ska skrivas ut.
options ImageOrPrintOptions ImageOrPrintOptions innehåller en viss egenskap för utdata

Se även