CustomPrint

SheetRender.CustomPrint method

Klienten kan styra sidinställningarna för skrivaren när du skriver ut varje sida med den här funktionen.

public int CustomPrint(bool nextPageAfterPrint, PrintPageEventArgs printPageEventArgs)
Parameter Typ Beskrivning
nextPageAfterPrint Boolean Om sant går skrivaren till nästa sida efter att ha skrivit ut aktuell sida
printPageEventArgs PrintPageEventArgs System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs

Returvärde

Indirekt nästa sidas index, baserat på noll

Se även