PageCount

SheetRender.PageCount property

Hämtar det totala antalet sidor för aktuellt kalkylblad.

public int PageCount { get; }

Se även