ToImage

ToImage(int, Graphics, float, float, float, float)

Gör en viss sida till en Graphics

public void ToImage(int pageIndex, Graphics g, float x, float y, float width, float height)
Parameter Typ Beskrivning
pageIndex Int32 ange vilken sida som ska konverteras
g Graphics Objektet där det ska renderas.
x Single X-koordinaten (i pixlar) i det övre vänstra hörnet på den renderade sidan.
y Single Y-koordinaten (i pixlar) i det övre vänstra hörnet på den renderade sidan.
width Single Den maximala bredd (i pixlar) som kan upptas av den renderade sidan.
height Single Den maximala höjden (i pixlar) som kan upptas av den renderade sidan.

Se även


ToImage(int, Graphics, float, float)

Gör en viss sida till en Graphics

public void ToImage(int pageIndex, Graphics g, float x, float y)
Parameter Typ Beskrivning
pageIndex Int32 ange vilken sida som ska konverteras
g Graphics Objektet där det ska renderas.
x Single X-koordinaten (i pixlar) i det övre vänstra hörnet på den renderade sidan.
y Single Y-koordinaten (i pixlar) i det övre vänstra hörnet på den renderade sidan.

Se även


ToImage(int, string)

Gör en viss sida till en fil.

public void ToImage(int pageIndex, string fileName)
Parameter Typ Beskrivning
pageIndex Int32 ange vilken sida som ska konverteras
fileName String filnamnet på utdatabilden

Exempel

Följande kod matar ut den första sidan av det första arket till png-bild.

//ladda in källfilen med bilder.
Workbook wb = new Workbook("Book1.xlsx");

ImageOrPrintOptions imgOpt = new ImageOrPrintOptions();

//set ut bildtyp.
imgOpt.ImageType = ImageType.Png;

//rendera det första arket.
SheetRender sr = new SheetRender(wb.Worksheets[0], imgOpt);

//mata ut den första sidan av arket till bild.
sr.ToImage(0, "output.png");

Se även


ToImage(int, Stream)

Gör en viss sida till en ström.

public void ToImage(int pageIndex, Stream stream)
Parameter Typ Beskrivning
pageIndex Int32 ange vilken sida som ska konverteras
stream Stream strömmen av utdatabilden

Se även


ToImage(int)

Rendera en viss sida till ett bitmappsobjekt.

public Bitmap ToImage(int pageIndex)
Parameter Typ Beskrivning
pageIndex Int32 ange vilken sida som ska konverteras

Returvärde

sidans bitmappsobjekt

Se även