ToPrinter

ToPrinter(string)

Rendera kalkylblad till Printer

public void ToPrinter(string printerName)
Parameter Typ Beskrivning
printerName String namnet på skrivaren, till exempel: “Microsoft Office Document Image Writer”

Se även


ToPrinter(string, string)

Rendera kalkylblad till Printer

public void ToPrinter(string printerName, string jobName)
Parameter Typ Beskrivning
printerName String namnet på skrivaren, till exempel: “Microsoft Office Document Image Writer”
jobName String ställ in utskriftsjobbets namn

Se även


ToPrinter(PrinterSettings)

Rendera kalkylblad till Printer

public void ToPrinter(PrinterSettings printerSettings)
Parameter Typ Beskrivning
printerSettings PrinterSettings skrivarens inställningar, t.ex. Skrivarnamn, Duplex

Se även


ToPrinter(PrinterSettings, string)

Rendera kalkylblad till Printer

public void ToPrinter(PrinterSettings printerSettings, string jobName)
Parameter Typ Beskrivning
printerSettings PrinterSettings skrivarens inställningar, t.ex. Skrivarnamn, Duplex
jobName String ställ in utskriftsjobbets namn

Se även