ToTiff

ToTiff(Stream)

Gör hela kalkylbladet som Tiff-bild för att streama.

public void ToTiff(Stream stream)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream strömmen av utdatabilden

Se även


ToTiff(string)

Rendera hela kalkylbladet som Tiff-bild till en fil.

public void ToTiff(string filename)
Parameter Typ Beskrivning
filename String filnamnet på utdatabilden

Exempel

Följande kod matar ut alla sidorna i det första arket till Tiff-bild.

//ladda in källfilen med bilder.
Workbook wb = new Workbook("Book1.xlsx");

ImageOrPrintOptions imgOpt = new ImageOrPrintOptions();

//set ut bildtyp.
imgOpt.SaveFormat = SaveFormat.Tiff;

//rendera det första arket.
SheetRender sr = new SheetRender(wb.Worksheets[0], imgOpt);

//mata ut alla sidor i arket till Tiff-bild.
sr.ToTiff("output.tiff");

Se även