TiffCompression

TiffCompression enumeration

Anger vilken typ av komprimering som ska tillämpas när bilder sparas i TIFF-formatfil.

public enum TiffCompression

Värderingar

namn Värde Beskrivning
CompressionNone 0 Anger ingen komprimering.
CompressionRle 1 Anger RLE-komprimeringsschemat.
CompressionLZW 2 Anger LZW-komprimeringsschemat.
CompressionCCITT3 3 Anger CCITT3-komprimeringsschemat.
CompressionCCITT4 4 Anger CCITT4-komprimeringsschemat.

Se även