TiffCompression

TiffCompression enumeration

Anger vilken typ av komprimering som ska tillämpas när bilder sparas i TIFF-formatfil.

public enum TiffCompression

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
CompressionNone0Anger ingen komprimering.
CompressionRle1Anger RLE-komprimeringsschemat.
CompressionLZW2Anger LZW-komprimeringsschemat.
CompressionCCITT33Anger CCITT3-komprimeringsschemat.
CompressionCCITT44Anger CCITT4-komprimeringsschemat.

Se även