WorkbookPrintingPreview

WorkbookPrintingPreview class

Förhandsvisning av arbetsbokutskrift.

public class WorkbookPrintingPreview

Konstruktörer

namn Beskrivning
WorkbookPrintingPreview(Workbook, ImageOrPrintOptions) Konstruktionen av WorkbookPrintingPreview

Egenskaper

namn Beskrivning
EvaluatedPageCount { get; } Utvärdera det totala sidantalet för denna arbetsbok

Se även