WorkbookRender

WorkbookRender class

Representerar en arbetsbok-rendering. Konstruktorn för denna klass måste användas efter modifiering av sidinställningar, cellstil.

public class WorkbookRender

Konstruktörer

namn Beskrivning
WorkbookRender(Workbook, ImageOrPrintOptions) Konstruktionen av WorkbookRender

Egenskaper

namn Beskrivning
PageCount { get; } Får det totala antalet sidor i arbetsboken.

Metoder

namn Beskrivning
CustomPrint(bool, PrintPageEventArgs) Klienten kan styra sidinställningarna för skrivaren när du skriver ut varje sida med den här funktionen.
GetPageSizeInch(int) Få sidstorlek i tum av utdatabilden.
ToImage(int) Rendera en viss sida till ett bitmappsobjekt.
ToImage(Stream) Rendera hela arbetsboken som Tiff-bild för att streama.
ToImage(string) Rendera hela arbetsboken som Tiff-bild till en fil.
ToImage(int, Stream) Gör en viss sida till en ström.
ToImage(int, string) Gör en viss sida till en fil.
ToPrinter(PrinterSettings) Rendera arbetsbok till Printer
ToPrinter(string) Rendera arbetsbok till Printer
ToPrinter(PrinterSettings, string) Rendera arbetsbok till Printer
ToPrinter(string, string) Rendera arbetsbok till Printer

Se även