ToImage

ToImage(Stream)

Rendera hela arbetsboken som Tiff-bild för att streama.

public void ToImage(Stream stream)
ParameterTypBeskrivning
streamStreamströmmen av utdatabilden

Se även


ToImage(string)

Rendera hela arbetsboken som Tiff-bild till en fil.

public void ToImage(string filename)
ParameterTypBeskrivning
filenameStringfilnamnet på utdatabilden

Se även


ToImage(int, string)

Gör en viss sida till en fil.

public void ToImage(int pageIndex, string fileName)
ParameterTypBeskrivning
pageIndexInt32ange vilken sida som ska konverteras
fileNameStringfilnamnet på utdatabilden

Se även


ToImage(int, Stream)

Gör en viss sida till en ström.

public void ToImage(int pageIndex, Stream stream)
ParameterTypBeskrivning
pageIndexInt32ange vilken sida som ska konverteras
streamStreamströmmen av utdatabilden

Se även


ToImage(int)

Rendera en viss sida till ett bitmappsobjekt.

public Bitmap ToImage(int pageIndex)
ParameterTypBeskrivning
pageIndexInt32ange vilken sida som ska konverteras

Returvärde

sidans bitmappsobjekt

Se även