ToPrinter

ToPrinter(string)

Rendera arbetsbok till Printer

public void ToPrinter(string printerName)
ParameterTypBeskrivning
printerNameStringnamnet på skrivaren, till exempel: “Microsoft Office Document Image Writer”

Se även


ToPrinter(string, string)

Rendera arbetsbok till Printer

public void ToPrinter(string printerName, string jobName)
ParameterTypBeskrivning
printerNameStringnamnet på skrivaren, till exempel: “Microsoft Office Document Image Writer”
jobNameStringställ in utskriftsjobbets namn

Se även


ToPrinter(PrinterSettings)

Rendera arbetsbok till Printer

public void ToPrinter(PrinterSettings PrinterSettings)
ParameterTypBeskrivning
PrinterSettingsPrinterSettingsskrivarens inställningar, t.ex. Skrivarnamn, Duplex

Se även


ToPrinter(PrinterSettings, string)

Rendera arbetsbok till Printer

public void ToPrinter(PrinterSettings PrinterSettings, string jobName)
ParameterTypBeskrivning
PrinterSettingsPrinterSettingsskrivarens inställningar, t.ex. Skrivarnamn, Duplex
jobNameStringställ in utskriftsjobbets namn

Se även