WorkbookRender

WorkbookRender constructor

Konstruktionen av WorkbookRender

public WorkbookRender(Workbook workbook, ImageOrPrintOptions options)
ParameterTypBeskrivning
workbookWorkbookAnge vilken arbetsbok som ska renderas.
optionsImageOrPrintOptionsImageOrPrintOptions innehåller en viss egenskap för utdatabild

Se även