Aspose.Cells.Revisions

Innehåller alla klasser av Revision.

Klasser

Klass Beskrivning
Revision Representerar revisionen.
RevisionAutoFormat representerar en revisionspost med information om en formateringsändring.
RevisionCellChange Representerar revisionen som ändrar celler.
RevisionCellComment Representerar en revisionspost för en cellkommentarändring.
RevisionCellMove Representerar en revisionspost på en cell(er) som har flyttats.
RevisionCollection Representerar alla revisionsloggar.
RevisionCustomView Representerar en revisionspost för att lägga till eller ta bort en anpassad vy till arbetsboken
RevisionDefinedName Representerar en revisionspost för en definierad namnändring.
RevisionFormat representerar en revisionspost med information om en formateringsändring.
RevisionInsertDelete Representerar en revisionspost för en rad/kolumn infoga/ta bort åtgärd.
RevisionInsertSheet Representerar en revisionspost för ett ark som infogades.
RevisionLog Representerar revisionsloggen.
RevisionLogCollection Representerar alla revisionsloggar.
RevisionMergeConflict Representerar en revisionspost som indikerar att det fanns en sammanslagningskonflikt.
RevisionQueryTable Representerar en revision av en ändring i frågetabellfältet.
RevisionRenameSheet Representerar en revision av att byta namn på arket.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
RevisionActionType Representerar typen av revisionsåtgärd.
RevisionType Representerar revisionstypen.