Revision

Revision class

Representerar revisionen.

public abstract class Revision

Egenskaper

namn Beskrivning
Id { get; } Hämtar numret för denna version.
virtual Type { get; } Representerar typen av revision.
Worksheet { get; } Hämtar kalkylbladet.

Se även