Revision

Revision class

Representerar revisionen.

public abstract class Revision

Egenskaper

namnBeskrivning
Id { get; }Hämtar numret för denna version.
virtual Type { get; }Representerar typen av revision.
Worksheet { get; }Hämtar kalkylbladet.

Se även