Id

Revision.Id property

Hämtar numret för denna version.

public int Id { get; }

Anmärkningar

Noll betyder att denna version inte innehåller id.

Se även