RevisionActionType

RevisionActionType enumeration

Representerar typen av revisionsåtgärd.

public enum RevisionActionType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Add 0 Lägg till version.
Delete 1 Ta bort version.
DeleteColumn 2 Kolumn radera revision.
DeleteRow 3 Rad bort revision.
InsertColumn 4 Revision av kolumninfogning.
InsertRow 5 Revision av radinfogning.

Se även