RevisionActionType

RevisionActionType enumeration

Representerar typen av revisionsåtgärd.

public enum RevisionActionType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Add0Lägg till version.
Delete1Ta bort version.
DeleteColumn2Kolumn radera revision.
DeleteRow3Rad bort revision.
InsertColumn4Revision av kolumninfogning.
InsertRow5Revision av radinfogning.

Se även