RevisionAutoFormat

RevisionAutoFormat class

representerar en revisionspost med information om en formateringsändring.

public class RevisionAutoFormat : Revision

Egenskaper

namn Beskrivning
CellArea { get; } Hämtar platsen där formateringen tillämpades.
Id { get; } Hämtar numret för denna version.
override Type { get; } Hämtar typ av revision.
Worksheet { get; } Hämtar kalkylbladet.

Se även