RevisionAutoFormat

RevisionAutoFormat class

representerar en revisionspost med information om en formateringsändring.

public class RevisionAutoFormat : Revision

Egenskaper

namnBeskrivning
CellArea { get; }Hämtar platsen där formateringen tillämpades.
Id { get; }Hämtar numret för denna version.
override Type { get; }Hämtar typ av revision.
Worksheet { get; }Hämtar kalkylbladet.

Se även