RevisionCellChange

RevisionCellChange class

Representerar revisionen som ändrar celler.

public class RevisionCellChange : Revision

Egenskaper

namnBeskrivning
CellName { get; }Hämtar namnet på cellen.
Column { get; }Hämtar kolumnindex för cellen.
Id { get; }Hämtar numret för denna version.
IsNewFormatted { get; }Indikerar om denna cell är nyformaterad.
IsOldFormatted { get; }Indikerar om denna cell är gammalt formaterad.
NewFormula { get; }Hämtar den gamla formeln.
NewStyle { get; }Hämtar den nya stilen för cellen.
NewValue { get; }Får nytt värde för cellen.
OldFormula { get; }Hämtar den gamla formeln.
OldStyle { get; }Hämtar den gamla stilen för cellen.
OldValue { get; }Hämtar gammalt värde för cellen.
Row { get; }Hämtar radindex för cellen.
override Type { get; }Representerar typen av revision.
Worksheet { get; }Hämtar kalkylbladet.

Se även