RevisionCellChange

RevisionCellChange class

Representerar revisionen som ändrar celler.

public class RevisionCellChange : Revision

Egenskaper

namn Beskrivning
CellName { get; } Hämtar namnet på cellen.
Column { get; } Hämtar kolumnindex för cellen.
Id { get; } Hämtar numret för denna version.
IsNewFormatted { get; } Indikerar om denna cell är nyformaterad.
IsOldFormatted { get; } Indikerar om denna cell är gammalt formaterad.
NewFormula { get; } Hämtar den gamla formeln.
NewStyle { get; } Hämtar den nya stilen för cellen.
NewValue { get; } Får nytt värde för cellen.
OldFormula { get; } Hämtar den gamla formeln.
OldStyle { get; } Hämtar den gamla stilen för cellen.
OldValue { get; } Hämtar gammalt värde för cellen.
Row { get; } Hämtar radindex för cellen.
override Type { get; } Representerar typen av revision.
Worksheet { get; } Hämtar kalkylbladet.

Se även