IsNewFormatted

RevisionCellChange.IsNewFormatted property

Indikerar om denna cell är nyformaterad.

public bool IsNewFormatted { get; }

Se även