NewValue

RevisionCellChange.NewValue property

Får nytt värde för cellen.

public object NewValue { get; }

Se även