RevisionCellComment

RevisionCellComment class

Representerar en revisionspost för en cellkommentarändring.

public class RevisionCellComment : Revision

Egenskaper

namn Beskrivning
ActionType { get; } Hämtar åtgärdstypen för revisionen.
CellName { get; set; } Hämtar namnet på cellen.
Column { get; } Hämtar kolumnindexet för den som innehåller en kommentar.
Id { get; } Hämtar numret för denna version.
IsOldComment { get; } Indikerar om det är en gammal kommentar.
NewLength { get; } Hämtar längden på kommentaren innan denna revidering gjordes.
OldLength { get; } Hämtar Längden på kommentarstexten som läggs till i denna version.
Row { get; } Hämtar radindexet för den som innehåller en kommentar.
override Type { get; } Hämtar typen av revision.
Worksheet { get; } Hämtar kalkylbladet.

Se även