RevisionCellComment

RevisionCellComment class

Representerar en revisionspost för en cellkommentarändring.

public class RevisionCellComment : Revision

Egenskaper

namnBeskrivning
ActionType { get; }Hämtar åtgärdstypen för revisionen.
CellName { get; set; }Hämtar namnet på cellen.
Column { get; }Hämtar kolumnindexet för den som innehåller en kommentar.
Id { get; }Hämtar numret för denna version.
IsOldComment { get; }Indikerar om det är en gammal kommentar.
NewLength { get; }Hämtar längden på kommentaren innan denna revidering gjordes.
OldLength { get; }Hämtar Längden på kommentarstexten som läggs till i denna version.
Row { get; }Hämtar radindexet för den som innehåller en kommentar.
override Type { get; }Hämtar typen av revision.
Worksheet { get; }Hämtar kalkylbladet.

Se även