Column

RevisionCellComment.Column property

Hämtar kolumnindexet för den som innehåller en kommentar.

public int Column { get; }

Se även