NewLength

RevisionCellComment.NewLength property

Hämtar längden på kommentaren innan denna revidering gjordes.

public int NewLength { get; }

Se även