OldLength

RevisionCellComment.OldLength property

Hämtar Längden på kommentarstexten som läggs till i denna version.

public int OldLength { get; }

Se även