Row

RevisionCellComment.Row property

Hämtar radindexet för den som innehåller en kommentar.

public int Row { get; }

Se även