RevisionCellMove

RevisionCellMove class

Representerar en revisionspost på en cell(er) som har flyttats.

public class RevisionCellMove : Revision

Egenskaper

namnBeskrivning
DestinationArea { get; }Hämtar destinationsområdet.
Id { get; }Hämtar numret för denna version.
SourceArea { get; }Hämtar källområdet.
SourceWorksheet { get; }Hämtar källarbetsbladet.
override Type { get; }Representerar typen av revision.
Worksheet { get; }Hämtar kalkylbladet.

Se även