RevisionCellMove

RevisionCellMove class

Representerar en revisionspost på en cell(er) som har flyttats.

public class RevisionCellMove : Revision

Egenskaper

namn Beskrivning
DestinationArea { get; } Hämtar destinationsområdet.
Id { get; } Hämtar numret för denna version.
SourceArea { get; } Hämtar källområdet.
SourceWorksheet { get; } Hämtar källarbetsbladet.
override Type { get; } Representerar typen av revision.
Worksheet { get; } Hämtar kalkylbladet.

Se även