RevisionCustomView

RevisionCustomView class

Representerar en revisionspost för att lägga till eller ta bort en anpassad vy till arbetsboken

public class RevisionCustomView : Revision

Egenskaper

namnBeskrivning
ActionType { get; }Hämtar typen av åtgärd.
Guid { get; }Får den globalt unika identifieraren för den anpassade vyn.
Id { get; }Hämtar numret för denna version.
override Type { get; }Hämtar typen av revision.
Worksheet { get; }Hämtar kalkylbladet.

Se även