RevisionCustomView

RevisionCustomView class

Representerar en revisionspost för att lägga till eller ta bort en anpassad vy till arbetsboken

public class RevisionCustomView : Revision

Egenskaper

namn Beskrivning
ActionType { get; } Hämtar typen av åtgärd.
Guid { get; } Får den globalt unika identifieraren för den anpassade vyn.
Id { get; } Hämtar numret för denna version.
override Type { get; } Hämtar typen av revision.
Worksheet { get; } Hämtar kalkylbladet.

Se även