Guid

RevisionCustomView.Guid property

Får den globalt unika identifieraren för den anpassade vyn.

public Guid Guid { get; }

Se även