RevisionDefinedName

RevisionDefinedName class

Representerar en revisionspost för en definierad namnändring.

public class RevisionDefinedName : Revision

Egenskaper

namn Beskrivning
Id { get; } Hämtar numret för denna version.
NewFormula { get; } Hämtar formeln.
OldFormula { get; } Hämtar den gamla formeln.
Text { get; } Hämtar texten för det definierade namnet.
override Type { get; } Representerar typen av revision.
Worksheet { get; } Hämtar kalkylbladet.

Se även