RevisionDefinedName

RevisionDefinedName class

Representerar en revisionspost för en definierad namnändring.

public class RevisionDefinedName : Revision

Egenskaper

namnBeskrivning
Id { get; }Hämtar numret för denna version.
NewFormula { get; }Hämtar formeln.
OldFormula { get; }Hämtar den gamla formeln.
Text { get; }Hämtar texten för det definierade namnet.
override Type { get; }Representerar typen av revision.
Worksheet { get; }Hämtar kalkylbladet.

Se även