Text

RevisionDefinedName.Text property

Hämtar texten för det definierade namnet.

public string Text { get; }

Se även